Rady pro psaní

 • Řádky a odstavce se rozeznávají automaticky . Automaticky se vloží značky pro zalomení řádku <br />, začátek <p> a konec </p> odstavce. Pokud nejsou odstavce rozeznány, jednoduše přidejte pár prázdných řádků.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

  Tento web povoluje HTML obsah. Učení se HTML zní děsivě, ale naučit se používat několik málo nejzákladnějších HTML „značek“ je velice snadné. Tato tabulka poskytuje příklady pro každou značku povolenou na tomto webu.

  Více informací lze nalézt ve specifikaci HTML u W3C nebo ve vyhledávači.

  Popis značkyNapíšeteZískáte
  Odkazy na jiné stránky<a href="http://dmx512.502.cz">DMX 512 Protokol & Elektronika</a>DMX 512 Protokol & Elektronika
  Zvýrazněné<em>Zvýrazněné</em>Zvýrazněné
  Tučné<strong>Tučné</strong>Tučné
  Citace<cite>Citace</cite>Citace
  Zobrazení zdrojového kódu<code>Kód</code>Kód
  Nečíslovaný seznam - použijte <li> na začátku každé položky seznamu<ul> <li>První položka</li> <li>Druhá položka</li> </ul>
  • První položka
  • Druhá položka
  Číslovaný seznam - použijte <li> na začátku každé položky seznamu<ol> <li>První položka</li> <li>Druhá položka</li> </ol>
  1. První položka
  2. Druhá položka
  Seznam definice je podobný ostatním HTML seznamům. <dl> začíná seznam definic, <dt> začíná termín a <dd> začíná popis definice.<dl> <dt>První termín</dt> <dd>První definice</dd> <dt>Druhý termín</dt> <dd>Druhá definice</dd> </dl>
  První termín
  První definice
  Druhý termín
  Druhá definice

  Většinu neobvyklých znaků můžete zadávat bez problémů.

  Pokud narazíte na problémy, zkuste použít HTML entity. Např. zapište &amp; pro znak ampersandu &. Kompletní seznam HTML entit naleznete na stránce entit. Mezi nejpoužívanější patří:

  Popis znakuNapíšeteZískáte
  Ampersand&amp;&
  Větší než&gt;>
  Menší než&lt;<
  Uvozovky&quot;"
 • Použití uživatelského kódu PHP

  Uživatelský PHP kód může být obsažen v některých typech obsahu webu, včetně příspěvků a bloků. Přidávání kódu PHP do příspěvků nebo bloků je silný a flexibilní nástroj v rukou zkušeného uživatele se zkušenostmi s PHP, ale také je to značné bezpečnostní riziko v rukou zlomyslného uživatele. Dokonce i malá chyba při psaní kódu PHP může nešťastnou náhodou zničit Váš web.

  Pokud neznáte PHP, SQL nebo Drupal, nepoužívejte uživatelský kód PHP. Experimentování s PHP může zničit databázi, celý web, nebo může být velkým bezpečnostním rizikem.

  Poznámky:

  • Nezapomeňte zkontrolovat dvakrát syntaxi každého řádku kódu. Ujistěte se, že kód neobsahuje žádné chyby před jeho uložením.
  • Výrazy musí být správně zakončeny středníkem (;).
  • Hodnoty globálních proměnných použitých v PHP kódu zůstanou po jeho vykonání na aktuálních hodnotách.
  • register_globals je vypnuto. Pokud je třeba použít formuláře, použijte funkce API formulářů Drupalu.
  • Pro výstup obsahu použijte v kódu příkazy print nebo return.
  • Před nasazením do ostrého provozu je vhodné vyvíjet a testovat PHP kód pomocí odděleného testovacího skriptu a zkušební databáze.
  • Zvažte použití uživatelského PHP kódu v rámci speciálního modulu pro váš web nebo v souboru template.php, spíše než vkládání tohoto kódu přímo do příspěvku či bloku.
  • Pozor: možnost přidávat PHP kód závisí na modulu PHP filtr. Je-li tento modul vypnut nebo smazán, může se stát, že bloky a příspěvky s vloženým PHP místo vykonání provedou zobrazení PHP kódu.

  Jednoduchý příklad: Vytvoření bloku „Vítejte“ pro přivítání návštěvníků krátkou zprávou.

  • Přidejte na web uživatelský blok pojmenovaný „Vítejte“. Nastavte formát textu na „PHP kód“ (či jiný formát podporující vkládání PHP) a přidejte následující text do těla Bloku:

   print t('Vítejte, návštěvníci! Děkujeme za návštěvu.');
   
  • Po zobrazení jména registrovaného uživatele použijte tento kód:

   global $user;
   if ($user->uid) {
    print t('Vítáme uživatele jménem @name! Děkujeme za návštěvu.', array('@name' => $user->name));
   }
   else {
    print t('Vítejte, návštěvníci! Děkujeme za návštěvu.');
   }
   

  Drupal.org nabízí ukázkové snippety PHP, nebo je možné si snippety vytvořit na vlastní pěst se znalostí PHP a Drupalu.

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.